• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
  • 088 304 04 80
  • info@sosv.nl

Participatiewet

Alles over. de Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden – liefst betaald werk- en bijstand te verlenen aan mensen die niet in staat zijn om zelf volledig in hun levensonderhoud te voorzien.

Om deze wet goed uit te voeren is het nodig dat degenen die ermee werken beschikken over voldoende kennis van de wet- en regelgeving en toereikende vaardigheden op het terreinen als communiceren, rapporteren en beschikken.

SOSV geeft aan professionals in het sociaal domein verschillende praktisch toepasbare opleidingen en cursussen. Dat doen we face-to-face door heel Nederland met uitsluitend ervaren en kundige docenten uit de praktijk. Casus en voorbeelden uit de dagelijke praktijk vormen de rode draad in hun lessen.

Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

SOSV. Werkt in de praktij