• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
  • 088 304 04 80
  • info@sosv.nl

Over SOSV

Sinds 1955

SOSV is in 1955 ontstaan uit een gezamenlijke behoefte van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) en het SVB (Sociale Verzekeringsbank). Beide partijen waren op zoek naar opleidingen op het terrein van sociale verzekeringen. Uit die wens is de Stichting Opleidingen Sociale Verzekeringen (SOSV) opgericht. De opleidingen waren van oorsprong gericht op de dagelijkse praktijk van de cursisten. Het behalen van SOSV-diploma’s was veelal een vereiste voor het verkrijgen of behouden van een baan bij een van beide werkgevers.

In de loop der jaren heeft SOSV zich iets losgemaakt van het UWV en SVB. Daarmee zijn we ons meer gaan oriënteren in de breedte en richten we ons nu op de sociale zekerheid en het sociaal domein. Inmiddels staat SOSV al meer dan 60 jaar bekend als erkende opleider in deze vakgebieden. Van een basisopleiding Wmo-consulent tot een verdiepingscursus beschermingsbewindvoering; we beschikken over een breed opleidingsaanbod voor iedereen. Zo zijn onze cursisten werkzaam bij gemeenten, accountantskantoren, pensioenfondsen, vakbonden, uitzendbureaus en HR-afdelingen.