• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
  • 088 304 04 80
  • info@sosv.nl

Masterclass Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is altijd volop in beweging. Ook nu is het kabinet weer gekomen met een nieuw wetsvoorstel getiteld Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat per 1 januari 2020 ingevoerd zou moeten gaan worden. Eigenlijk is het deels een correctie op de wijzigingen die hebben plaats gevonden in het kader van de invoering van de Wet werk en zekerheid. In deze masterclass zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de wijzigingen die dit wetsvoorstel in petto heeft. Tevens zal stil gestaan worden bij de wetgeving rondom de uitbreiding van het geboorteverlof. Verder komen de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie voorbij.

In één dag ben je weer helemaal bij op het gebied van het arbeidsrecht.

SOSV vindt dat elke opleiding direct toepasbaar moet zijn in de praktijk. Daarom leunt onze lesmethode sterk op casus en voorbeelden uit die dagelijkse praktijk. En worden onze opleidingen gegeven door docenten uit die dagelijkse praktijk.

Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

  • Wat?

Wat?

In augustus 2018 heeft mr. Monique van de Graaf de nieuwe editie van haar boek “Arbeidsrecht voor de professional’ gepubliceerd.

Met professionals worden niet alleen HR business partners maar ook payroll professionals, register case en caremanagers en arbeidsdeskundigen bedoeld. Voor deze professionals is het van belang om inzicht te hebben in het brede terrein van het arbeidsrecht.

Opzet

Deze masterclass Actualiteiten Arbeidsrecht duurt één dag (van 6 lesuren 10.00 uur – 16.30 uur). Voorafgaand wordt van cursisten verwacht dat zij zich voorbereiden op de Masterclass en zelf casuïstiek meenemen.

Programma

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Wanneer komt de bescherming van de arbeidsovereenkomst in beeld waarbij recente jurisprudentie als de Deliveroo zaak zal worden besproken
  • Wijziging van arbeidsvoorwaarden
  • Wetsvoorstel arbeidsmarkt in Balans (WAB)
  • Ziekte en verzuim
  • Verlofvormen inclusief wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof (WIEG)
  • Het loonbegrip in het kader van de vakantiewetgeving
  • De laatste stand van zaken rondom de transitievergoeding

 

Werkvorm

SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden, waardoor op de dag zelf alle tijd en ruimte is voor het beantwoorden van vragen en het werken met casuïstiek.

Zo past SOSV Opleidingen het concept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.

SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze Masterclass wordt deze niet afgerond met een toets of examen. Deelname is echter niet vrijblijvend; van deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Resultaat

De deelnemers aan deze Masterclass ontvangen na afloop een digitaal SOSV-certificaat van deelname.