• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
  • 088 304 04 80
  • info@sosv.nl

Cursus Wmo - Ziektebeelden

Als Wmo-consulent spreek je cliënten met allerlei achtergronden. Verschillende van je cliënten zullen een medische achtergrond hebben. Daarom is het goed om enige kennis van de meest voorkomende ziektebeelden te hebben.

Tijdens de èèndaagse cursus Wmo Ziektebeelden vertelt onze docent je van alles hierover. Zij heeft zelf een medische achtergrond en is een zeer ervaren Wmo-consulent.

SOSV vindt dat elke opleiding direct toepasbaar moet zijn in de praktijk. Daarom leunt onze lesmethode sterk op casuïstiek en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Daarnaast worden onze opleidingen gegeven door docenten uit de dagelijkse praktijk.

Wij begrijpen wat er echt speelt. En we spreken de zelfde taal.     

  • Wat?
  • Voor wie?
  • Wat kost het mij?

Wat?

Opzet

De cursus Wmo –Ziektebeelden is een ééndaagse cursus.

Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijk ondersteuning is dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Dit vraagt om een zorgvuldige indicatiestelling voor het toekennen van Wmo-voorzieningen.

In deze dag vertelt onze docente de belangrijkste dingen van de meest voorkomende ziektebeelden, zowel somatische als psychiatrische. Daarnaast leert u ook over classificeren: een hulpmiddel om te kunnen objectiveren en uiteindelijk tot een juiste indicatiestelling te kunnen komen. Zij illustreert haar les met sprekende voorbeelden uit de praktijk.

Werkvorm

SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden, waardoor op de dag zelf alle tijd en ruimte is voor het beantwoorden van vragen en het werken met casuïstiek.

Zo past SOSV Opleidingen het onderwijsconcept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.

SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze tweedaagse cursus wordt deze niet afgerond met een toets of examen.

Deelname is echter niet vrijblijvend; van deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Resultaat

De deelnemers aan deze cursus ontvangen na afloop een digitaal SOSV-certificaat van deelname.

Voor wie?

De cursus Wmo Ziektebeelden is bedoeld voor iedereen die als consulent in het Sociaal Domein werkt. ook jeugdconsulenten, inkomensconsulenten, schuldhulpverleners of beleidsmedewerkers zijn van harte welkom.

Om sussesvol deel te nemen aan deze cursus adviseren we een MBO-4 diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau.

Van cursusisten wordt een actieve werk- en leerhouding verwacht. Waar mogelijk wordt hun gevraagd om zelf cassussen in te brengen.

De cursus Wmo Ziektebeelden is een cursus op HBO niveau. 

Wat kost het mij?

SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen.

Dus: inclusief koffie/thee/water, een lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat of diploma.
En: SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.
De ééndaagse Wmo – Ziektebeelden kost € 350,-

In tijd kost deze cursus je:

  • Een lesdag in Utrecht, van 9.30 – 16.30 uur
  • Ongeveer twee uur voorbereidingstijd.