• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
 • 088 304 04 80
 • info@sosv.nl

Cursus Werknemersverzekeringen

Het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel kent een divers palet aan werknemersverzekeringen. Om de diverse verzekeringen separaat toe te kunnen passen, is kennis en overzicht van het grotere geheel noodzakelijk. Voor medewerkers die werkzaam zijn in de sociale zekerheid is basiskennis van de werknemersverzekeringen daarom een must voor de uitoefening van de functie. Deze cursus biedt een overzicht van de regelingen en voorschriften van de werknemersverzekeringen. SOSV vindt dat elke opleiding direct toepasbaar moet zijn in de praktijk. Daarom leunt onze lesmethode sterk op casus en voorbeelden uit die dagelijkse praktijk. En worden onze opleidingen gegeven door docenten uit die dagelijkse praktijk.

Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

 • Wat?
 • Voor wie?
 • Wat kost het mij?

Wat?

Opzet

Het is tweedaagse cursus, de lestijden van deze cursusdagen zijn van 9.30 – 16.30 uur.

Programma

 • Diverse begrippen nader uitgelegd
 • Recht op uitkering en specifieke voorwaarden volgens de WIA, WAO en Wajong
 • Algemene voorwaarden en rechten van de Ziektewet (ZW)
 • Het begrip werkloosheid en de Werkloosheidswet (WW)
 • Arbeidsongeschiktheid en de Wet verbetering Poortwachter (WvP)
 • Verlof volgens de Wet arbeid en zorg (Wazo)
 • Toeslagenwet (TW)
 • Verzekeringsplicht werknemersverzekeringen

Werkvorm

SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden, waardoor op de dag zelf alle tijd en ruimte is voor het beantwoorden van vragen en het werken met casuïstiek.

Zo past SOSV Opleidingen het onderwijsconcept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.

SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Resultaat

Je ontvangt na deze tweedaagse cursus een bewijs van deelname in de vorm van een SOSV-certificaat.

Voor wie?

Deze basiscursus is bedoeld voor medewerkers die op hoofdlijnen geïnformeerd willen worden over de werknemersverzekeringen en die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de sociale zekerheid, zoals medewerkers van UWV, SVB en binnen gemeenten. Daarnaast biedt de cursus een basisniveau voor medewerkers werkzaam op een p&o afdeling, medewerkers van de loonadministratie en medewerkers van re-integratiebedrijven.

Instapvoorwaarden

Van cursisten wordt een actieve werk- en leerhouding verwacht. Waar mogelijk wordt hen gevraagd om zelf casuïstiek in te brengen.

Niveau

MBO+-niveau

Wat kost het mij?

De investering bedraagt €695,00

SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen. Inclusief koffie/thee/water, een lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat of diploma

SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.