• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
  • 088 304 04 80
  • info@sosv.nl

Cursus Werkloosheidswet – WW

De diverse facetten van de Werkloosheidswet (WW) vormen een belangrijk onderdeel van het gehele sociale zekerheidsstelsel. Na het volgen van deze cursus ken je de voorwaarden, hoogte en duur van de WW. Je leert de wetgeving in praktijk toe te passen. SOSV vindt dat elke opleiding direct toepasbaar moet zijn in de praktijk. Daarom leunt onze lesmethode sterk op casus en voorbeelden uit die dagelijkse praktijk. En worden onze opleidingen gegeven door docenten uit die dagelijkse praktijk.

Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

  • Wat?
  • Voor wie?
  • Wat kost het mij?

Wat?

Opzet
Deze cursus Werkloosheid duurt 1 dag. De lestijden zijn van 9.30 – 16.30 uur

Programma
– Voorwaarden voor het recht (werkloos, wekeneis)
– Duur van de uitkering (4-uit 5 eis en arbeidsverleden)
– Gevolgen van werk tijdens WW (inkomensaftrek)
– Verwijtbare werkloosheid en passende arbeid
– Hoogte van de uitkering
– Herleving
– Boeten, maatregelen en terugvorderen

Werkvorm
SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden, waardoor op de dag zelf alle tijd en ruimte is voor het beantwoorden van vragen en het werken met casuïstiek. Zo past SOSV Opleidingen het onderwijsconcept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.

SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze cursus wordt deze niet afgerond met een toets of examen. Deelname is echter niet vrijblijvend; van deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Resultaat
Na afloop van deze module ben je in staat om een standaard casus WW te beoordelen en de bevindingen vanuit de wet te motiveren. Je kan diverse begrippen uit de WW, zoals werkloosheid, wekeneis en verwijtbaarheid uitleggen en toepassen in jouw dagelijkse werkpraktijk.
Tevens kan je de hoogte en duur van een uitkering beoordelen, zowel in situaties waarin een klant niet werkt, als in situaties waarbij sprake is van inkomensaftrek in verband met werken.

Ook krijgt je deze dag de gelegenheid om praktijkvoorbeelden aan de orde te stellen. Onze docent zal je daar zo goed mogelijk wegwijs in maken.

Je ontvangt na deze dag een bewijs van deelname in de vorm van een certificaat.

Voor wie?

Deelnemers
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de sociale zekerheid, zoals medewerkers van gemeenten, het UWV en de SVB.
Tevens is deze cursus geschikt voor medewerkers die werkzaam zijn binnen een P&O afdeling, medewerkers van de loonadministratie en medewerkers van re-integratiebedrijven die een basiskennis van de sociale zekerheid hebben.

Instapvoorwaarden
Van cursisten wordt een actieve werk- en leerhouding verwacht. Waar mogelijk wordt hen gevraagd om zelf casuïstiek in te brengen.

Niveau
MBO+

Wat kost het mij?

Deze 1 daagse cursus kost €350,- per deelnemer. SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen. Dus: inclusief koffie/thee/water, een lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat of diploma

SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.