• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
  • 088 304 04 80
  • info@sosv.nl

Cursus Sociale Zekerheid in de Keten

In Nederland kennen we een gedegen systeem van Sociale Zekerheid. Basiskennis van dit systeem, de onderlinge verbanden tussen voorzieningen en verzekeringen, en de verschillende uitvoeringsorganisaties is belangrijk. Niet alleen voor de HR-professional of jurist, maar voor iedereen die werkzaam is in de Sociale Zekerheid of het Sociaal Domein. Onze docenten nemen actuele praktijkvoorbeelden mee en laten je in één dag zien hoe het systeem in elkaar zit

SOSV vindt dat elke opleiding direct toepasbaar moet zijn in de praktijk. Daarom leunt onze lesmethode sterk op casus en voorbeelden uit die dagelijkse praktijk. En worden onze opleidingen gegeven door docenten uit die dagelijkse praktijk.

Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

  • Wat?
  • Voor wie?
  • Wanneer en Waar?
  • Wat kost het mij?

Wat?

Opzet
Deze cursus Sociale Zekerheid in de keten duurt 1 dag. De lestijden zijn van 9.30 – 16.30 uur

Programma
• verschillen tussen voorzieningen en verzekeringen
• verschillen tussen werknemersverzekeringen en volksverzekeringen
• rechtsgronden en het loondervingprincipe
• rollen en taken van spelers binnen de keten werk en inkomen
• Wet SUWI

Werkvorm
SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden, waardoor op de dag zelf alle tijd en ruimte is voor het beantwoorden van vragen en het werken met casuïstiek. Zo past SOSV Opleidingen het onderwijsconcept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.

SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze cursus wordt deze niet afgerond met een toets of examen. Deelname is echter niet vrijblijvend; van deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Resultaat
Na afloop van deze cursus kan je de organisatie van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel beschrijven en de belangrijkste spelers daarin benoemen. Je kan uitleggen welke socialezekerheidswetten er zijn en wat hun doel is. Tevens ben je in staat om berichtgeving over de sociale zekerheid in de juiste context te plaatsen.

Je ontvangt na deze dag een bewijs van deelname in de vorm van een certificaat.

Voor wie?

Deelnemers
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de sociale zekerheid, zoals medewerkers van gemeenten, het UWV en de SVB. Daarnaast is deze dag geschikt voor medewerkers die werkzaam zijn binnen een P&O afdeling, medewerkers van de loonadministratie en medewerkers van re-integratiebedrijven die over een basisniveau beschikken.

Instapvoorwaarden
Van cursisten wordt een actieve werk- en leerhouding verwacht. Waar mogelijk wordt hen gevraagd om zelf casuïstiek in te brengen.

Niveau
MBO+-niveau

Wanneer en Waar?

De cursus Sociale Zekerheid in de Keten is gepland op 12 oktober, bij La Vie in Utrecht.

Wat kost het mij?

Deze cursus kost €350,- per deelnemer. SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen. Dus: inclusief koffie/thee/water, een lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat of diploma

SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.