• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
  • 088 304 04 80
  • info@sosv.nl

Cursus Participatiewet – Voorliggende voorzieningen

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Participatiewet wordt wel gezien als het sluitstuk van de sociale zekerheid in Nederland.

De ondersteuning die die Participatiewet biedt, geldt als het vangnet van het Nederlandse systeem van Sociale Zekerheid. Voordat een burger aanspraak kan maken op ondersteuning vanuit de Participatiewet moet beoordeeld worden of er andere verzekeringen of voorzieningen zijn die aangesproken kunnen worden.

Waaraan moet dan gedacht worden?

In de module Voorliggende voorzieningen brengen we je in circa 1,5 dag op de hoogte van de (on)mogelijkheden.

SOSV vindt dat elke opleiding direct toepasbaar moet zijn in de praktijk. Daarom leunt onze lesmethode sterk op casus en voorbeelden uit die dagelijkse praktijk. En worden onze opleidingen gegeven door docenten uit die dagelijkse praktijk.

Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

  • Wat?
  • Voor wie?
  • Wat kost het mij?

Wat?

Opzet

De cursus Participatiewet – Voorliggende voorzieningen is een cursus met de duur van 1,5 dag (ofwel 3 dagdelen).

Deze cursus is onderdeel van onze 10-daagse basisopleiding, maar is ook als losstaande cursus te volgen.

Programma

Tijdens deze cursus worden de verschillende voorliggende voorzieningen besproken. Waar moet de consulent Werk & Inkomen rekening mee houden als een burger een aanvraag doet voor de Participatiewet?

Werkvorm

SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden, waardoor op de dag zelf alle tijd en ruimte is voor het beantwoorden van vragen en het werken met casuïstiek.

Zo past SOSV Opleidingen het onderwijsconcept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.

SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze ééndaagse cursus wordt deze niet afgerond met een toets of examen.

Deelname is echter niet vrijblijvend; van deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Resultaat

De deelnemers aan deze cursus ontvangen na afloop een digitaal SOSV-certificaat van deelname.

Voor wie?

Deelnemers

De cursus Participatiewet – Voorliggende voorzieningen is interessant voor iedere professional die werkzaam is met of vlakbij de Participatiewet. Ook Wmo-consulenten, jeugdconsulenten of beleidsmedewerkers zijn dus van harte welkom.

Instapvoorwaarden

Om succesvol deel te nemen aan deze cursus adviseert SOSV een MBO-4 diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau.

 

Van cursisten wordt een actieve werk- en leerhouding verwacht. Waar mogelijk wordt hen gevraagd om zelf casuïstiek in te brengen.

Niveau

De cursus Participatiewet – Voorliggende voorzieningen is een cursus op HBO-niveau.

Wat kost het mij?

Wat kost het mij?

SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen.

Dus: inclusief koffie/thee/water, een lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat of diploma

En: SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.

Deze cursus met de duur van 1,5 dag kost  € 500,-

In tijd kost deze cursus je:

  • Anderhalve lesdag in Utrecht, van 9.30 – 16.30 uur
  • Ongeveer vier uur zelfstudie.

Neem contact met ons op via mail, app of een belletje. We schrijven je dan graag in voor deze cursus!