• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
  • 088 304 04 80
  • info@sosv.nl

Cursus Participatiewet – rapporteren en beschikken

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Participatiewet wordt wel gezien als het sluitstuk van de sociale zekerheid in Nederland.

Het schrijven van beschikkingen is een belangrijk onderdeel van het werk van de Consulent Werk & Inkomen. In deze praktische training leer je in het kort waarop je moet letten, hoe een beschikking eruit ziet en aan welke vereisten deze moet voldoen.

SOSV vindt dat elke opleiding direct toepasbaar moet zijn in de praktijk. Daarom leunt onze lesmethode sterk op casus en voorbeelden uit die dagelijkse praktijk. En worden onze opleidingen gegeven door docenten uit die dagelijkse praktijk.

Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

  • Wat?
  • Voor wie?
  • Wat kost het mij?

Wat?

Opzet

De cursus Participatiewet – rapporteren en beschikken duurt één dagdeel. In deze praktische training leer je in het kort waarop je moet letten, hoe een beschikking eruit ziet en aan welke vereisten deze moet voldoen.

Werkvorm

SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden, waardoor op de dag zelf alle tijd en ruimte is voor het beantwoorden van vragen en het werken met casuïstiek.

Zo past SOSV Opleidingen het onderwijsconcept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.

SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze ééndaagse cursus wordt deze niet afgerond met een toets of examen.

Deelname is echter niet vrijblijvend; van deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Resultaat

De deelnemers aan deze cursus ontvangen na afloop een digitaal SOSV-certificaat van deelname.

Voor wie?

Opzet

De cursus Participatiewet – rapporteren en beschikken duurt één dagdeel. . In deze praktische training leer je in het kort waarop je moet letten, hoe een beschikking eruit ziet en aan welke vereisten deze moet voldoen.

Werkvorm

SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden, waardoor op de dag zelf alle tijd en ruimte is voor het beantwoorden van vragen en het werken met casuïstiek.

Zo past SOSV Opleidingen het onderwijsconcept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.

SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze ééndaagse cursus wordt deze niet afgerond met een toets of examen.

Deelname is echter niet vrijblijvend; van deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Wat kost het mij?

SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen.

Dus: inclusief koffie/thee/water, een lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat of diploma

En: SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.

De ééndaagse Participatiewet – rapporteren en beschikken kost € 180,-

In tijd kost deze cursus je:

  • Eén dagdeel in Utrecht, van 9.30 – 12.30 uur of 13.30 – 16.30 uur
  • Ongeveer twee uur zelfstudie.

Neem contact met ons op via mail, app of een belletje. We schrijven je dan graag in voor deze cursus!