• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
  • 088 304 04 80
  • info@sosv.nl

Cursus Participatiewet – Introductie en algemene rechtskennis

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Participatiewet wordt wel gezien als het sluitstuk van de sociale zekerheid in Nederland. Algemene kennis over dit systeem is hard nodig. In de eendaagse cursus Participatiewet – introductie en algemene rechtskennis vertelt onze enthousiaste docent je alles over dit systeem en de prachtige rol die de Participatiewet hierin speelt.

SOSV vindt dat elke opleiding direct toepasbaar moet zijn in de praktijk. Daarom leunt onze lesmethode sterk op casus en voorbeelden uit die dagelijkse praktijk. En worden onze opleidingen gegeven door docenten uit die dagelijkse praktijk.

Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

  • Wat?
  • Voor wie?
  • Wat kost het mij?

Wat?

Opzet

De cursus Participatiewet – introductie en algemene rechtskennis is een ééndaagse cursus.

Algemene rechtskennis is hard nodig voor iedereen die werkt in en met het Sociaal Domein. Vandaar dat deze cursus de eerste lesdag is van onze basisopleiding.

Programma

Tijdens deze cursus staat de Participatiewet centraal. Hoe verhoudt deze wet zich tot de andere wetten, voorzieningen en verzekeringen die we in Nederland kennen?

Werkvorm

SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden, waardoor op de dag zelf alle tijd en ruimte is voor het beantwoorden van vragen en het werken met casuïstiek.

Zo past SOSV Opleidingen het onderwijsconcept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.

SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze ééndaagse cursus wordt deze niet afgerond met een toets of examen.

Deelname is echter niet vrijblijvend; van deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Resultaat

De deelnemers aan deze cursus ontvangen na afloop een digitaal SOSV-certificaat van deelname.

Voor wie?

Deelnemers

De cursus Participatiewet – introductie en algemene rechtskennis is interessant voor iedere professional die werkzaam is met of vlakbij de Participatiewet. Ook Wmo-consulenten, jeugdconsulenten of beleidsmedewerkers zijn dus van harte welkom.

Instapvoorwaarden

Om succesvol deel te nemen aan deze cursus adviseert SOSV een MBO-4 diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau.

Van cursisten wordt een actieve werk- en leerhouding verwacht. Waar mogelijk wordt hen gevraagd om zelf casuïstiek in te brengen.

Niveau

De cursus Participatiewet – introductie en algemene rechtskennis is een cursus op HBO-niveau.

Wat kost het mij?

SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen.

Dus: inclusief koffie/thee/water, een lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat of diploma

En: SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.

De ééndaagse Participatiewet – introductie en algemene rechtskennis kost € 350,-

In tijd kost deze cursus je:

  • Eén lesdag in Utrecht, van 9.30 – 16.30 uur
  • Ongeveer vier uur zelfstudie.

Neem contact met ons op via mail, app of een belletje. We schrijven je dan graag in voor deze cursus!