• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
  • 088 304 04 80
  • info@sosv.nl

Cursus Internationaal Sociaal Verzekeringsrecht (SV-recht)

De invloed van het internationale recht op de nationale rechtsorde wordt steeds groter. Ook is het waarborgen van rechten op het gebied van sociale zekerheid van groot belang, zeker bij de toenemende internationalisering van de samenleving.  Het komt ook steeds vaker voor dat meerdere rechtsgebieden van toepassing zijn. Om binnen het dynamische socialezekerheidsstelsel volledig op de hoogte te zijn, is basiskennis van het internationale sociale verzekeringsrecht dus onontbeerlijk.SOSV vindt dat elke opleiding direct toepasbaar moet zijn in de praktijk. Daarom leunt onze lesmethode sterk op casus en voorbeelden uit die dagelijkse praktijk. En worden onze opleidingen gegeven door docenten uit die dagelijkse praktijk.

Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

  • Wat?
  • Voor wie?
  • Wat kost het mij?

Wat?

Opzet
De lestijden op deze cursusdag zijn van 9.30 – 16.30 uur.

Programma
– Algemene inleiding
– Begrippen uit het internationaal SV-recht
– Invloed van het internationaal SV-recht op het Nederlandse socialezekerheidsstelsel
– De export van uitkeringen en coördinatie-instrumenten (inclusief pro-ratering)
– Verordening 883/04 en zijn voorganger verordening nr. 1408/71
– De bijbehorende toepassingsverordeningen
– De werking van bilaterale verdragen in het algemeen

Werkvorm
SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden, waardoor op de dag zelf alle tijd en ruimte is voor het beantwoorden van vragen en het werken met casuïstiek.

Zo past SOSV Opleidingen het onderwijsconcept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen. SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze cursus wordt deze niet afgerond met een toets of examen. Deelname is echter niet vrijblijvend; van deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Resultaat
Na afloop van deze cursus kunt u uitleggen wat de invloed is van internationaal sociaal verzekeringsrecht (en verdragen) op het Nederlandse sociaal verzekeringsstelsel. Daarnaast bent u op de hoogte op welke wijze het behoud van rechten bij een grensoverschrijdende situatie (wonen en werken) wordt gewaarborgd. Tevens bent u in staat diverse begrippen te benoemen en van elkaar te onderscheiden en om casuïstiek en vragen, waarbij internationaal sociaal verzekeringsrecht een rol speelt, te behandelen.

Ook krijgt u deze dag de gelegenheid om praktijkvoorbeelden aan de orde te stellen. Onze docent zal u daar zo goed mogelijk wegwijs in maken.

U ontvangt na deze dag een bewijs van deelname in de vorm van een certificaat.

Voor wie?

Deelnemers
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de sociale zekerheid, zoals medewerkers van gemeenten, het UWV en de SVB en particuliere adviseurs.
Daarnaast biedt deze dag tevens een basisniveau aan medewerkers die werkzaam zijn binnen een P&O afdeling, medewerkers van de loonadministratie en medewerkers van re-integratiebedrijven.

Instapvoorwaarden
Van cursisten wordt een actieve werk- en leerhouding verwacht. Waar mogelijk wordt hen gevraagd om zelf casuïstiek in te brengen.

Niveau
MBO+-niveau

Wat kost het mij?

Deze cursus kost €350,- per deelnemer. SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen. Dus: inclusief koffie/thee/water, een lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat of diploma

SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.