• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
 • 088 304 04 80
 • info@sosv.nl

Cursus Burgerparticipatie in de praktijk

“Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving” (Troonrede, 2013).

Dit stuk uit de troonrede geeft mooi weer wat voor maatschappelijke veranderingen er staan te gebeuren, althans vanuit de wens van de politiek. Voor de overheid ligt er een mooie opgave bewoners meer ruimte te geven voor inbreng op beleidsplannen en de uitvoering daarvan. Voor burgers liggen er kansen om de eigen regie te nemen in hun straat, wijk of dorp.

Inmiddels zijn er veel voorbeelden van burgerparticipatie in de praktijk, zoals diverse burgerinitiatieven, bewonersbedrijven en coöperatieve wijkraden. Bewoners kunnen zelf taken overnemen van gemeenten door middel van een ‘Right to Challenge’. De ervaringen zijn divers; sommigen zijn heel succesvol en inspirerend, terwijl anderen een stille dood sterven.

In deze cursus kijken we naar deze nieuwe burgerparticipatie in de praktijk. Wat zijn mooie voorbeelden en waarom lijkt het op de ene plek goed te gaan, terwijl het op de andere plaats niet lukt? Tegen welke dilemma’s lopen gemeenten aan en wat beweegt bewoners om de handschoen op te pakken en zich actief in te zetten?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijg je een beter overzicht van wat er speelt op het gebied van burgerparticipatie met een stuk theoretische verdieping. We bekijken burgerparticipatie vanuit een psychologisch perspectief. Aspecten als verwachtingen, communicatie, motivatie en capaciteit zijn daarin belangrijke factoren.

 • Wat?
 • Voor wie?
 • Door wie?
 • Wanneer en Waar?
 • Wat kost het mij?

Wat?

Opzet
De cursus Burgerparticipatie in de praktijk duurt één dag.

Programma
Op het programma staat:

 • Psychologie van het participeren
 • Perspectief van burgers
 • Perspectief van de overheid
 • Vormen van burgerparticipatie
 • Kasboek: sociaal en/of geld?
 • Praktijkvoorbeelden

Werkvorm
SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de lesdagen indien dit aangegeven is, waardoor op de dag zelf alle tijd en ruimte is voor het beantwoorden van vragen en het werken met casuïstiek.
Zo past SOSV Opleidingen het concept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.
SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.
Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze cursus wordt deze niet afgerond met een toets of examen. Deelname is echter niet vrijblijvend; van deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Resultaat
De deelnemers aan deze cursus ontvangen na afloop een digitaal SOSV-certificaat van deelname.

Voor wie?

Deelnemers
De cursus is gericht op ambtenaren die vanuit hun beleidsterrein of uitvoering (meer) praktische kennis willen opdoen op het gebied van burgerparticipatie.
De cursus is ook geschikt voor actieve bewoners, bijvoorbeeld bestuursleden van bewonersbedrijven.

Niveau
De cursus vereist geen instapniveau. Wel is enige ervaring met burgerparticipatie in de praktijk aan te raden als referentiekader.

Door wie?

Docenten
Burgerparticipatie in de praktijk wordt gegeven door Haaije Koenders en Ype van Woersem.

Haaije Koenders is een ‘participerende burger’. Hij heeft meerdere keren succesvol de gemeente uitgedaagd via een Right to Challenge en betrokken bij het opzetten van diverse burgerinitiatieven. Hij is bedrijfsleider van Wijkbedrijf Selwerd,  één van de meest succesvolle bewonersbedrijven in Nederland. Als sociaal psycholoog en zelfstandig ondernemer voert hij voor onder andere verschillende gemeenten diverse projecten op het gebied van burgerparticipatie uit.

Ype van Woersem is actief voor het Wijkwerkbedrijf, dat is begonnen als de ‘afdeling betaald werk’ van Wijkbedrijf Selwerd. Voor dit initiatief werkt hij aan het inzetten van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt op betaalde opdrachten in hun eigen wijk. Op die manier krijgen wijkbewoners betaald werkervaring, terwijl ze hun binding met de eigen wijk vergroten. Daarnaast zet hij zich als zelfstandig ondernemer in voor verschillende organisaties met een sociaal-maatschappelijke instelling. Net als Haaije Koenders heeft hij een achtergrond als sociaal psycholoog.

Wanneer en Waar?

Algemeen
De cursusdag begint om 9.30 uur en wordt om 16.30 uur afgerond.

Wat kost het mij?

Prijs van de cursus
SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen. Dus: inclusief koffie/thee/water, lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat.

De kosten voor de cursus bedragen €350,-.

SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.

Eigen investering
Één dag van 9.30 – 16.30 uur in regio Groningen of regio Utrecht.

Voorbereiding voor de cursusdag is niet nodig. Wel ontvangen we voorafgaand aan de cursus graag een antwoord op enkele korte vragen over de verwachtingen van de deelnemers. Extra verdiepingsstof wordt aangeboden via de Digitale Leeromgeving.