• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
  • 088 304 04 80
  • info@sosv.nl

Cursus Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa)

De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) neemt bij de handhaving van de rechtsorde in Nederland een steeds belangrijkere rol in. De buitengewoon opsporingsambtenaar heeft officiële opsporingsbevoegdheid, zonder in dienst te zijn van politie of Koninklijke Marechaussee. Hij of zij is specialist in een bepaald vakgebied.

Enkele voorbeelden van taken zijn jachtopziener, milieu-inspecteur, sociaal rechercheur, ambtenaar bouw- en woningtoezicht en parkeercontroleur. Daarnaast de gemeenten ook bevoegd om de Drank- en Horecawet te handhaven middels de inzet van bijvoorbeeld BOA’s. Dit is een taak die voorheen bij de politie lag

Dit zijn vragen die zo specifiek zijn, dat maatwerk het best passend is.

We plannen graag een cursus in overleg met jou!

SOSV heeft jarenlange ervaring in het verzorgen van cursussen op het terrein van Sociale Zekerheid en het Sociaal Domein. We zijn groot geworden in het leveren van maatwerk, dus bel, mail of app met Richard Lemmens via 06-51191368 of rlemmens@sosv.nl. Hij komt graag naar je toe om de mogelijkheden te bespreken.