• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
  • 088 304 04 80
  • info@sosv.nl

Cursus Armoedebeleid

Armoede. De situatie waarin het inkomen van een huidhouden onder een minimaal maatschappelijk aanvaardbare grens is gezakt. Ook in een welvarend land als Nederland is dit helaas een veelvoorkomend probleem voor veel huishoudens.

Bij de gemeenten ligt een grote taak om inwoners hierin te ondersteunen. Wmo-consulenten, schuldhulpverleners, maatschappelijk werkers zetten zich dagelijks hiervoor in.

Bij beleidsadviseurs groeit het besef dat armoede onderdeel is van een breder probleem; dat van maatschappelijke participatie en sociale uitsluiting.

Hoe kan de gemeente haar beleid en dienstverlening verbeteren? Wat zijn de succesfactoren in armoedebeleid?

In samenwerking met Covalente (adviesbureau binnen het Sociaal Domein) ontwikkelde SOSV deze eendaagse Succesvol Armoedebeleid.

Deze eendaagse is direct toepasbaar in je eigen werkpraktijk. De lesmethode leunt sterk op casus en voorbeelden uit die dagelijkse praktijk.
De eendaagse wordt gegeven door een Carla Eefting, docent met veel expertise op dit onderwerp.

We gaan samen op zoek naar succesvolle interventies, om te komen tot (nieuw) beleid. Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

  • Wat?
  • Voor wie?
  • Door wie?
  • Wat kost het mij?

Wat?

De cursus Succesvol Armoedebeleid duurt 1 dag (van 6 uur).

Op het programma staan:
• Aandacht voor kinderen en armoede
• Nieuwe inzichten in armoedebeleid; wanneer is dit effectief en welke interventie kun je het beste inzetten binnen je gemeente.
• Belang van (in)zicht van feiten en cijfers van eigen gemeente. Wat is het bereik van het ingezette beleid, wat is het non- bereik en hoe kun je dit op een snelle en eenvoudige wijze meten?
• Uitstekende voorbeelden in het land
• Een start maken met eigen beleidsvoorstellen
• Kruisbestuiving met andere domeinen

SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de lesdagen, waardoor op de dag zelf alle tijd en ruimte is voor het beantwoorden van vragen en het werken met casuïstiek.

Zo past SOSV Opleidingen het concept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.
SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze cursus wordt deze niet afgerond met een toets of examen. Deelname is echter niet vrijblijvend; van deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Voor wie?

Ben je werkzaam als beleidsadviseur Sociaal Domein binnen een gemeente? Of heb je de ambitie om je in deze richting te ontwikkelen?

Je bent van harte welkom bij deze cursus!

– instapvoorwaarden
Van cursisten wordt verwacht dat zij bekend zijn met het sociaal domein, met name de WMO en de Participatiewet.
(in het bijzonder kennis over de regelingen rondom Armoede en schulden is een pré).

Om succesvol deel te nemen aan de actualiteitencursus, adviseren wij een hbo- diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar relevante werkervaring op dit niveau.

– niveau
Deze cursus is een cursus op HBO+ niveau

Door wie?

Deze cursus wordt gegeven door Carla Brak- Eefting.

Wat kost het mij?

SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen.

Dus: inclusief koffie/thee/water, een lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat.

De kosten voor deze cursus zijn € 350,-. SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.

En o ja, het kost je tijd.