• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
 • 088 304 04 80
 • info@sosv.nl

Cursus Arbeids(on)geschiktheid – WIA

Er is de laatste jaren veel veranderd in wetgeving en beleid betreffende de verschillende arbeids(on)geschiktheidswetten. De focus is steeds meer verlegd naar wat een medewerker nog wel kan. In geval van arbeidsongeschiktheid zijn de rollen en taken van verschillende partijen zoals leidinggevenden, HRM-adviseurs en mobiliteitsadviseurs veranderd: re-integratie van de werknemer staat voorop!

Breng je kennis met betrekking tot wet- en regelgeving rondom arbeids(on)geschiktheid op orde in deze 1-daagse cursus!

 • Wat?
 • Voor wie?
 • Wat kost het mij?

Wat?

Programma

 • begrip arbeids(on)geschiktheid voor Ziektewet, WIA en Wajong
 • verplichtingen in het kader van de Wet verbetering poortwachter
 • voorkomen loonsanctie
 • WIA, recht hoogte en duur
 • Wajong, verschillende regelingen versus participatiewet
 • eigenrisicodrager schap ZW en WGA
 • laat geen geld liggen: benut subsidiemogelijkheden
 • inkomsten naast uitkering

Werkvorm
SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden, waardoor op de dag zelf alle tijd en ruimte is voor het beantwoorden van vragen en het werken met casuïstiek. Zo past SOSV Opleidingen het onderwijsconcept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.

SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze cursus wordt deze niet afgerond met een toets of examen. Deelname is echter niet vrijblijvend; van deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Voor wie?

Deelnemers
Deze training is bedoeld voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de sociale zekerheid, zoals medewerkers van gemeenten, het UWV en de SVB.

Instapvoorwaarden
Van cursisten wordt een actieve werk- en leerhouding verwacht. Waar mogelijk wordt hen gevraagd om zelf casuïstiek in te brengen.

Niveau
MBO+-niveau

Wat kost het mij?

Deze training/ cursus kunnen wij ook aanbieden als maatwerk training. En dat is waar we nog altijd steengoed in zijn. Bel, mail of app met Richard Lemmens via 06-51191368 of rlemmens@sosv.nl. Hij komt graag naar je toe. En in overleg maken we dan een cursus die bij jou en je wensen past.