• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
 • 088 304 04 80
 • info@sosv.nl

Basisopleiding WMO

De vraag naar Wmo-consulenten, medewerkers Sociaal Team en jeugdconsulenten is onverminderd groot. Kennis van de wet- en regelgeving, maar ook gespreksvaardigheden zijn hard nodig om deze taken uit te voeren.

SOSV Opleidingen biedt een Basisopleiding waarin zowel de kennis als vaardigheden aan de orde komen. De opleiding wordt afgerond met een eindtoets en bij voldoende resultaat ontvangen cursisten een SOSV-diploma.

 • Wat?
 • Voor wie?
 • Door wie?
 • Wanneer en Waar?
 • Wat kost het mij?

Wat?

De Basisopleiding Consulent Wmo kent 6 modules. Deze worden verdeeld over 9 lesdagen en getoetst tijdens een toetsdag. De opleiding wordt 1 keer in de 2 weken ingepland. Dat zorgt ervoor dat de opleiding binnen een half jaar zal zijn afgerond.

Voorafgaand aan en tussen lesdagen in wordt van cursisten verwacht dat zij zelfstandig de lesstof verwerken, toepassen en voorbereiden (ca. 4 uur per bijeenkomst).

Programma

De onderwerpen die aan de orde komen zijn geclusterd in de volgende modules:

 • Juridisch kader Wmo (2 dagen)
 • Het gesprek (2 dagen)
 • Ziektebeelden (1 dag)
 • Indicatiestelling (2 dagen)
 • Vraagverheldering en besluitvorming (1 dag)

Naast bovenstaande inhoudelijke onderwerpen, is er ook 1 lesdag ingericht voor professionele ontwikkeling. Tijdens deze actieve trainingsdag ga je aan de slag met je eigen gedrag én hoe je reageert op het gedrag van een ander. Deze module noemen we:

 • Persoonlijke ontwikkeling: Ik en de ander (1 dag)

Werkvorm

In de basisopleiding Consulent Wmo worden theorie en praktijk afgewisseld. Bovendien wordt kennis zoveel mogelijk vertaald naar toepassing.

Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de lesdag, waardoor tijdens de lesdagen ruim voldoende tijd en ruimte ontstaat voor het beantwoorden van vragen en het toepassen van kennis.

Zo past SOSV Opleidingen het concept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen. SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund. Onze lessen worden ondersteund door een digitale leeromgeving, waarop cursisten plaats- en tijdonafhankelijk het lesmateriaal kunnen inzien en contact zoeken met elkaar.

Resultaat

De opleiding wordt afgesloten met een integrale eindtoets. Bij een voldoende resultaat ontvangt de cursist een SOSV-diploma Basisopleiding Wmo, met daarop vermeld het niveau, de lengte en de inhoud van de opleiding.

De eindtoets bestaat uit een kennistoets en een casusopdracht. De casusopdracht wordt aan het einde van de opleiding uitgereikt en wordt tijdens de toetsdag gepresenteerd. De kennistoets bestaat uit verschillende meerkeuze vragen en open vragen.

Voor wie?

De Basisopleiding Consulent Wmo is ingericht voor mensen die een functie als Consulent Wmo overwegen of ambiëren.

 

Door wie?

De basisopleiding Wmo wordt gegeven door Monja van der Weide en Karina Mensen. Beide zijn zeer ervaren Wmo-consulenten met ieder hun eigen achtergrond, aanpak en expertise.

De module ‘Ik en de ander’ wordt verzorgd door Mark van Bruggen. Mark heeft het onderwijsconcept van deze praktische training vormgegeven en geeft deze al jaren voor zeer diverse doelgroepen.

Wanneer en Waar?

De eerstvolgende startdatum voor de basisopleiding Wmo is: 13 februari 2020.

Het rooster is dan als volgt:

Juridisch kader dag 1 13-feb-20 Monja van der Weide
Juridisch kader dag 2 05-mrt-20 Monja van der Weide
Het gesprek dag 1 19-mrt-20 Monja van der Weide
Het gesprek dag 2 02-apr-20 Monja van der Weide
Ik en De ander 09-apr-20 Mark van Bruggen
Ziektebeelden 21-apr-20 Karina Matthews
Indicatiestelling dag 1 12-mei-20 Karina Matthews
Indicatiestelling dag 2 26-mei-20 Karina Matthews
Beschikken & Besluiten 02-jun-20 Karina Matthews
Toets 16-jun-20  
Herkansing 30-jun-20  

De basisopleiding zal georganiseerd worden in Utrecht, op de trainingslocatie van Regardz La Vie. Deze locatie is centraal gelegen en zowel met eigen vervoer als met OV goed bereikbaar.

Wat kost het mij?

SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen.

Dus: inclusief koffie/thee/water, een lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat of diploma.

En: SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.

De 10-daagse Basisopleiding Wmo kost € 2.975,--

In tijd kost deze cursus je:
– Tien dagen in Utrecht, van 9.30 – 16.30 uur
– Ongeveer vier uur zelfstudie per lesdag.