• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
  • 088 304 04 80
  • info@sosv.nl

Basisopleiding Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet werk en bijstand. Ook de Wet sociale werkvoorziening en de Wet arbeidsongeschiktheids-voorziening jonggehandicapten zijn er, wat nieuwe instroom betreft, geheel of grotendeels in opgegaan. Zo is er één wet ontstaan die mensen ondersteuning biedt bij hun eerste stappen of terugkeer op de arbeidsmarkt en, indien nodig om in het levensonderhoud te voorzien, mensen een tijdelijke inkomensvoorziening biedt in de vorm van een bijstandsuitkering.

Om deze wet goed uit te voeren is het nodig dat degenen die ermee werken beschikken over voldoende kennis van de wet- en regelgeving en toereikende vaardigheden op het terreinen als communiceren, rapporteren en beschikken. SOSV Opleidingen biedt een Basisopleiding waarin al deze aspecten aan de orde komen.

SOSV vindt dat elke opleiding direct toepasbaar moet zijn in de praktijk. Daarom leunt onze lesmethode sterk op casus en voorbeelden uit die dagelijkse praktijk. En worden onze opleidingen gegeven door docenten uit die dagelijkse praktijk.

Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

  • Wat?
  • Voor wie?
  • Wanneer en Waar?
  • Wat kost het mij?

Wat?

Opzet
De Basisopleiding Participatiewet is modulair opgezet en bestaat uit 8 lesdagen en 1 toetsdag. De opleiding wordt 1 keer in de 2 weken gepland (niet in de reguliere schoolvakanties). Dat zorgt ervoor dat de opleiding binnen een half jaar zal zijn afgerond.

Voorafgaand aan en tussen lesdagen in wordt van cursisten verwacht dat zij zelfstandig de lesstof verwerken, toepassen en voorbereiden (ca. 4 uur per bijeenkomst).

Programma
De onderwerpen die aan de orde komen zijn geclusterd in de volgende modules:
– algemene rechtskennis, algemene wet bestuursrecht, sociale zekerheid in Nederland
– participatiewet
– voorliggende voorzieningen
– rapporteren en beschikken

Naast bovenstaande inhoudelijke onderwerpen, is er ook 1 lesdag ingericht voor professionele ontwikkeling. Tijdens deze actieve trainingsdag ga je aan de slag met je eigen gedrag én hoe je reageert op het gedrag van een ander. Deze module noemen we:

  • Persoonlijke ontwikkeling: Ik en de ander


Werkvorm

In de basisopleiding Participatiewet worden theorie en praktijk afgewisseld. Bovendien wordt kennis zoveel mogelijk vertaald naar toepassing. Van cursisten wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de lesdag, waardoor tijdens de lesdagen ruim voldoende tijd en ruimte ontstaat voor het beantwoorden van vragen en het toepassen van kennis.

Zo past SOSV Opleidingen het concept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen. SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund. Onze lessen worden ondersteund door een digitale leeromgeving, waarop cursisten plaats- en tijdonafhankelijk het lesmateriaal kunnen inzien en contact zoeken met elkaar.

Resultaat
De opleiding wordt afgesloten met een integrale eindtoets. Bij een voldoende resultaat ontvangt de cursist een SOSV-diploma Basisopleiding Participatiewet, met daarop vermeld het niveau, de lengte en de inhoud van de opleiding. De eindtoets bestaat uit een kennistoets en een casusopdracht. De casusopdracht wordt aan het einde van de opleiding uitgereikt en wordt tijdens de toetsdag gepresenteerd. De kennistoets bestaat uit verschillende meerkeuze vragen en open vragen.

Voor wie?

Deelnemers
De Basisopleiding Participatiewet is bedoeld voor hen die een functie als junior Consulent Werk en Inkomen overwegen of ambiëren. Ook voor hen die recentelijk met een dergelijke functie gestart zijn, is de basisopleiding interessant.

Instapvoorwaarden
MBO-4 diploma of gelijkwaardig en/of minimaal 2 jaar werkervaring op dit niveau. Van cursisten wordt een actieve werk- en leerhouding verwacht. Waar mogelijk wordt hen gevraagd om zelf casuïstiek in te brengen.

Niveau
De Basisopleiding Participatiewet is een opleiding op HBO-niveau.

Wanneer en Waar?

De basisopleiding zal georganiseerd worden in Utrecht, op de trainingslocatie van Regardz La Vie. Deze locatie is centraal gelegen en zowel met eigen vervoer als met OV goed bereikbaar.

Wat kost het mij?

De Basisopleiding Participatiewet bestaat uit 8 lesdagen en 1 toetsdag. Van cursisten wordt per bijeenkomst ca. 4-6 uur thuisstudie verwacht.

De kosten voor de Basisopleiding Participatiewet zijn € 2475,-.

SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen. Dus: inclusief koffie/thee/water, een lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat of diploma. SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.