• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
  • 088 304 04 80
  • info@sosv.nl

Actualiteitencursus Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet werk en bijstand. Ook de Wet sociale werkvoorziening en de Wet arbeidsongeschiktheids-voorziening jonggehandicapten zijn er, wat nieuwe instroom betreft, geheel of grotendeels in opgegaan.  Zo is er één wet ontstaan die mensen ondersteuning biedt bij hun eerste stappen of terugkeer op de arbeidsmarkt en, indien nodig om in het levensonderhoud te voorzien, mensen een tijdelijke inkomensvoorziening biedt in de vorm van een bijstandsuitkering.

De Participatiewet is voortdurend in ontwikkeling. In deze interactieve actualiteiten dag  wordt je bijgepraat over de  belangrijkste ontwikkelingen en actualiteiten. SOSV vindt dat elke opleiding direct toepasbaar moet zijn in de praktijk. Daarom leunt onze lesmethode sterk op casus en voorbeelden uit die dagelijkse praktijk. En worden onze opleidingen gegeven door docenten uit die dagelijkse praktijk.

Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

  • Wat?
  • Voor wie?
  • Wat kost het mij?

Wat?

Programma

Bespreken en het behandelen van de laatste en relevante ontwikkelingen en actualiteiten rond de Participatiewet

Werkvorm

SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Ook krijgt u deze actualiteiten dag de gelegenheid om praktijkvoorbeelden en -vraagstukken aan de orde te stellen. Onze docent zal u daar zo goed mogelijk wegwijs in maken en van een antwoord of advies voorzien.

Zo past SOSV Opleidingen het onderwijsconcept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.

SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze cursus wordt deze niet afgerond met een toets of examen. Deelname is echter niet vrijblijvend; van deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Resultaat

Aan het einde van deze actualiteiten dag heeft u meer zicht gekregen op de laatste ontwikkelingen en actualiteiten rond de Participatiewet, zowel op het gebied van wet- en regelgeving als van relevante jurisprudentie.

Voor wie?

Deelnemers

Deze training is bedoeld voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn in de sociale zekerheid, zoals medewerkers van gemeenten, het UWV en de SVB.

Instapvoorwaarden

Van cursisten wordt een actieve werk- en leerhouding verwacht. Waar mogelijk wordt hen gevraagd om zelf casuïstiek in te brengen.

Niveau

MBO+-niveau

Wat kost het mij?

Deze actualiteiten dag kost €350,-

SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen. Dus: inclusief koffie/thee/water, een lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en een digitaal certificaat of diploma.

SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW