• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
 • 088 304 04 80
 • info@sosv.nl

Actualiteiten Sociale Zekerheid

De sociale zekerheid is voortdurend in beweging.

Ieder regeerakkoord, iedere Prinsjesdag zitten de professionals in dit gebied op het puntje van hun stoel.

De geldstroom in deze sector is groot, opgebracht door overheid, werkgevers en werknemers. Voor organisaties is het van groot belang om op de hoogte te blijven en zich goed te laten adviseren op dit gebied.

Monique van de Graaf schrijft al vele jaren boeken over de Sociale Zekerheid in Nederland. Jaarlijks actualiseert zij haar boeken op basis van de laatste ontwikkelingen en jurisprudentie.

Ze schrijft er niet alleen over, ze praat er ook graag over. Ze deelt met veel plezier en enthousiasme haar kennis over dit boeiende onderwerp. Vandaar dat wij vanuit SOSV trots zijn dat zij deze cursus voor ons wil verzorgen.

SOSV vindt dat elke opleiding direct toepasbaar moet zijn in de praktijk. Daarom leunt onze lesmethode sterk op casus en voorbeelden uit die dagelijkse praktijk. En worden onze opleidingen gegeven door docenten uit die dagelijkse praktijk.

Wij begrijpen wat er écht speelt. En we spreken dezelfde taal.

 • Wat?
 • Voor wie?
 • Door wie?
 • Wanneer en Waar?
 • Wat kost het mij?

Wat?

SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Ook krijgt u deze actualiteiten dag de gelegenheid om praktijkvoorbeelden en -vraagstukken aan de orde te stellen. Onze docent zal u daar zo goed mogelijk wegwijs in maken en van een antwoord of advies voorzien.

Zo past SOSV Opleidingen het onderwijsconcept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen.

SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund.

Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze cursus wordt deze niet afgerond met een toets of examen. Deelname is echter niet vrijblijvend; van deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Resultaat

Aan het einde van deze actualiteiten dag heeft u meer zicht gekregen op de laatste ontwikkelingen en actualiteiten rond de Participatiewet, zowel op het gebied van wet- en regelgeving als van relevante jurisprudentie.

Voor wie?

Deze actualiteitencursus is bedoeld voor professionals in de Sociale Zekerheid.

Voor iedereen die bijvoorbeeld vanuit een HR-afdeling, salarisadministratie of een adviesrol zijn kennis op dit terrein wil bijspijkeren.

Wij verwachten dat deelnemers kennis hebben van het stelsel van Sociale Zekerheid in Nederland en beschikken over basiskennis van de meest gangbare wetten, verzekeringen en voorzieningen.

Door wie?

De actualiteitencursus Sociale Zekerheid wordt gegeven door Monique van de Graaf.

Monique is al jaren voor SOSV actief als docent Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht. Zij is bovendien de auteur van de veelgelezen boeken Sociale Zekerheid voor professionals en Arbeidsrecht, welke jaarlijks geactualiseerd worden.

Door collega’s en cursisten wordt Monique gekenschetst als een wandelend wetboek.

Wanneer en Waar?

Deze actualiteitencursus is gepland op 4 december 2019, bij Regardz La Vie in Utrecht.

Wat kost het mij?

Deelname aan de actualiteitencursus Sociale Zekerheid kost € 395,-.

SOSV Opleidingen hanteert alleen totaalprijzen.

Dus inclusief:

 • koffie/thee/water,
 • een lunch,
 • toegang tot de digitale leeromgeving
 • en een digitaal certificaat of diploma.

Daarnaast ontvangen de cursisten van SOSV een geactualiseerde uitgave van het boek “Sociale Zekerheid voor Professionals”.

SOSV Opleidingen is als opleider in het CRKBO-register vrijgesteld van BTW.