• Burgemeester Roelenweg 26 8021EW Zwolle
  • 088 304 04 80
  • info@sosv.nl

Actualiteiten Jeugd & Gezin

  • Wat?
  • Voor wie?
  • Wanneer en Waar?

Wat?

SOSV geeft praktisch toepasbare cursussen, waarin veel gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Ook krijg je de gelegenheid om praktijkvoorbeelden en -vraagstukken aan de orde te stellen. Onze docent zal je daar zo goed mogelijk wegwijs in maken en van een antwoord of advies voorzien. Zo past SOSV Opleidingen het onderwijsconcept ‘flipping the classroom’ toe in haar opleidingen. SOSV Opleidingen beschikt over een Digitale Leeromgeving (Mijn SOSV) waarmee Blended Learning wordt ondersteund. Vanwege het praktisch toepasbare karakter van deze cursus wordt deze niet afgerond met een toets of examen. Deelname is echter niet vrijblijvend; van deelnemers wordt actieve deelname verwacht.

Resultaat
Aan het einde van deze actualiteiten dag heb je meer zicht gekregen op de laatste ontwikkelingen en actualiteiten rond de Jeugdwet, zowel op het gebied van wet- en regelgeving als van relevante jurisprudentie.

Voor wie?

Deze actualiteitencursus is bedoeld voor professionals in de Jeugdzorg en/of de breedte van het Sociaal Domein.

Wanneer en Waar?

Regardz La Vie in Utrecht.